Blijf op de hoogte

Nieuws

 

 

 

 

 

 

Evangelie van Vrede

door

Dr. Jim Richards

Verschijnt november 2013

 

 

 

 

 

 

 

God Is Niet Boos

Op Jou

door

Joyce Meyer

Verschijnt december 2013

Bill Hamon

Bill Johnson

Rick Joyner

Terry Nance

Profeten en Persoonlijke Profetie

Wie Ben Ik? & Waarom Ben Ik Hier?

Dr. Bill Hamon

 

Dr. Bill Hamon, stichter van Christian International’s scholen en bedieningen, is één van de meest erkende profetische dienstknechten van God van deze tijd. Al meer dan veertig jaar staar hij in het ambt van profeet. Hij heeft reeds over meer dan 25.000 gelovigen en honderden prominente leiders geprofeteerd. In 1988 begon hij het C.I. Network of Prophetic Ministries in antwoord op de noodzaak voor het onderwijzen, trainen, activeren en uitzenden van volwassen profeten in de Gemeente..

Profeten en

Persoonlijke Profetie

Gods profetische stem in deze tijd

Dr Bill Hamon

 

ISBN 978-90-74115-04-9

NUGI 635

Prijs: € 16,95

Profeten en Persoonlijke Profetie

 

Er zijn meer voorbeelden van persoonlijke profetie inde bijbel dan van enig onderwerp.

 

“Profeten en persoonlijk profetie is geen boek vol abstracte leerstellingen, maar is een praktische gids, die beschrijft wat persoonlijke profetie is en wat men er eigenlijk mee moet doen. Dit boek is een absolute noodzaak voor iedereen die ooit van God heeft gehoord (of zelfs maar dacht van Hem te hebben gehoord)

 

                                            Dr John Giminez

 

 

Profeten en Persoonlijke Profetie, Gods Profetische Stem in deze tijd, doet enorme stappen in de richting van het herstel van persoonlijke profetie inde Gemeente en is op dit gebied een uniek boek.

Behandelde onderwerpen zijn o.a.:

 

Persoonlijke profetie in het juiste perspectief

De aard van persoonlijke profetieën

Beslissingen over huwelijk, zaak of verhuizing

Richtlijnen voor het hanteren van persoonlijke profetie

Gods bedoeling met profeten

Dr. Bill Hamon

 

Dr. Bill Hamon, stichter van Christian International’s scholen en bedieningen, is één van de meest erkende profetische dienstknechten van God van deze tijd. Al meer dan veertig jaar staar hij in het ambt van profeet. Hij heeft reeds over meer dan 25.000 gelovigen en honderden prominente leiders geprofeteerd. In 1988 begon hij het C.I. Network of Prophetic Ministries in antwoord op de noodzaak voor het onderwijzen, trainen, activeren en uitzenden van volwassen profeten in de Gemeente..

Wie Ben Ik? & Waarom Ben Ik Hier

Acht redenen waarom God de mensheid schiep

Dr Bill Hamon

 

ISBN 978-90-74115-42-1

NUR 450

Prijs: € 17,95

Wie Ben Ik? & Waarom Ben Ik Hier?

 

Acht redenen waarom God de mensheid schiep

 

Ontdek acht redenen waarom God mensen schiep

 

Zou je meer willen weten over je oorsprong, het ware doel van je bestaan en je toekomst? Hoe is de wereld om je heen begonnen en hoe zijn wij mensen geworden zoals we nu zijn?

 

Ga op reis met de student Randy, het hoofdpersonage in dit bijzondere boek. Verleden, heden en toekomst zullen zich voor je ogen ontvouwen en de diepste verlangens van je ziel zullen aangewakkerd en vervuld worden.

 

Je zult antwoorden krijgen op een aantal indringende en belangrijke levensvragen:

 

•Als God liefde is, waarom laat Hij dan lijden, kwaad, oorlog en dood toe?

•Is er een doel en een plaats voor mij, als één van de miljarden mensen op aarde?

•Kan mijn leven iets betekenen, bevredigen en zelfs eeuwig zijn?

•Waarom ben ik geschapen met de vrijheid om goed of kwaad te kiezen?

 

Wie ben ik? & Waarom ben ik hier? zal een wereld voor je openen en je bekend maken met denkbeelden die misschien helemaal nieuw voor je zijn.

Bill Johnson

 

Bill Johnson en zijn vrouw, Beni, zijn de senior pastors van Bethel Church in Redding, California. Ze dienen ook een groeiend aantal gemeenten door middel van een leidersnetwerk dat over de muren van kerken heen werkt. Hij is een vijfde generatie voorganger

met een rijke erfenis in de Heilige Geest. Bill en Beni hebben drie kinderen en zes kleinkinderen.

Sterk jezelf in de Heer

Laat God’s Verborgen Kracht Vrij In Je Leven

Bill Johnson

 

ISBN 978-90-74115-66-7

NUR 707

Pocket - 160 blz

Prijs: € 16,95

Sterk jezelf in de Heer

 

Laat God’s Verborgen Kracht Vrij In Je Leven

 

Nu is de tijd om vol goede moet te zijn!

 

De hedendaagse gelovige heeft met situaties te maken die vijftig, dertig en zelfs twintig jaar geleden onvoorstelbaar waren. Om te overwinnen en Gods beloften te vervullen, zullen christenen onszelf moeten leren sterken in de Heer.

 

Leer jezelf te bemoedigen. Leer moeilijke dagen te doorstaan. Leer verbonden te blijven met je bestemming. Leer door de open hemeldeur te gaan. Leer de hel te ontwapenen met dankzegging.

 

Hoe kun je blij zijn in je geloof als het thuis, op je werk of in je gezin beroerd is? Bill Johnson vertelt je hoe vanuit de Bijbel en persoon- lijke ervaring. Ook jij kunt sterk zijn als je weet hoe je jezelf kunt bemoedigen door verder te kijken dan een mislukt verleden en het zien van een succesvolle toekomst.

De Laatste Strijd

Toen God De Aarde Wandelde

De Fakkel en de Zwaard

Visionen van de Oogst

Rick Joyner

 

Rick Joyner is een veelgevraag-de conferentiespreker en internationaal erkend profeet.

Hij woont in Charlotte, Noord Carolina, in de Verenigde Stat-en, waar ook zijn organisatie MorningStar Publications en Ministries gevestigd is.

Hij heeft reeds vele boeken op zijn naam staan. Hij is de Auteur van o.a. ‘Visioenen van de Oogst’ en de ‘ De Twee Bomen in de Hof’.

De Laatste Strijd

 

Visioenen van de Eindtijd

 

Rick Joyner

 

ISBN 978-90-74115-76-6

NUR 707

Prijs: € 16,95

De Laatste Strijd

 

Visioenen van de Eindtijd

 

Begin 1995 kreeg Rick Joyner een droom over een  grote geestelijke oorlog. Zeer verontrust over hetgeen hij had gezien, zocht hij de Heer voor een verklaring.

Vanaf die tijd kreeg hij vele visioenen en gaf de Heer hem de opdracht zijn waarschuwingen op te schrijven en de Gemeente ernstig te waarschuwen om te ontwaken en zich voor te bereiden.

In de Laatste Strijd beschrijft hij de indringende panoramische visioenen die hij in 1 jaar tijd ontvangen heeft. Ter waarschuwing schrijft hij in de inleiding: “ Met grote nadruk wil ik zeggen dat ik niet geloof dat openbaringen, in welke vorm dan ook, bedoeld zijn voor het vastleggen van leerstellingen. Daar hebben we de Bijbel voor.”

De Laatste Strijd is een boek om biddend te lezen, een bijzonder boek dat elke lezer diep zal raken.

Rick Joyner

 

Rick Joyner is een veelgevraag-de conferentiespreker en internationaal erkend profeet.

Hij woont in Charlotte, Noord Carolina, in de Verenigde Stat-en, waar ook zijn organisatie MorningStar Publications en Ministries gevestigd is.

Hij heeft reeds vele boeken op zijn naam staan. Hij is de Auteur van o.a. ‘Visioenen van de Oogst’ en de ‘ De Twee Bomen in de Hof’.

Toen God De

Aarde Wandelde

 

Rick Joyner

 

ISBN 978-90-74115-74-2

NUR 707

Prijs: € 14,50

Toen God De Aarde Wandelde

 

Het grootste wonder, na de schepping, is het moment waarop God Zelf mens werd en op de aarde wandelde. Hij deed dit om aan de mensen te laten zien hoe je “een nieuwe schepping” kunt worden, waardoor je met je nieuwe geestelijke natuur kunt opstijgen in de hemelse gewesten. Dit boek beschrijft die bijzondere tijd, zowel vanuit het perspectief van de mensen als vanuit dat van de engelen

Rick Joyner

 

Rick Joyner is een veelgevraag-de conferentiespreker en internationaal erkend profeet.

Hij woont in Charlotte, Noord Carolina, in de Verenigde Stat-en, waar ook zijn organisatie MorningStar Publications en Ministries gevestigd is.

Hij heeft reeds vele boeken op zijn naam staan. Hij is de Auteur van o.a. ‘Visioenen van de Oogst’ en de ‘ De Twee Bomen in de Hof’.

De Fakkel En

Het Zwaard

 

Rick Joyner

 

ISBN 978-90-74115-34-6

NUR 635

Prijs: € 12,95

De Fakkel En Het Zwaard

 

De Fakkel en het Zwaard vervolgt de boodschap die in ‘De Laatste Strijd’  begon en in ‘De Roeping’ werd voortgezet. De Fakkel en het Zwaard is een oproep tot het beleven van het grootste avontuur voor het nobelste doel. Dit is niet voor alle gelovigen weggelegd, maar slechts voor hen die ernaar verlangen om als ware ridders van het kruis te leven en daarom weigeren zich voor de grote duisternis van onze tijd terug te trekken. Dit is voor hen die als boodschappers van een toekomstige tijd, met moed en vastberadenheid voor waarheid en gerechtigheid zullen staan. Dit zijn die , zoals Enoch profeteerde, in de eindtijd met kracht zouden komen en die zich nu van hun bestemming bewust worden.

Rick Joyner

 

Rick Joyner is een veelgevraag-de conferentiespreker en internationaal erkend profeet.

Hij woont in Charlotte, Noord Carolina, in de Verenigde Stat-en, waar ook zijn organisatie MorningStar Publications en Ministries gevestigd is.

Hij heeft reeds vele boeken op zijn naam staan. Hij is de Auteur van o.a. ‘Visioenen van de Oogst’ en de ‘ De Twee Bomen in de Hof’.

Visionen van de Oost

 

Rick Joyner

 

ISBN 978-90-74115-27-8

NUR 707

Prijs: € 9,95

Visionen Van De Oost

 

Dit boek bevat 3 visioenen over de toekomst, die zijn gegeven, om de Kerk ertoe aan te zetten, de noodzakelijke voorbereiding te treffen, die nodig zijn, om Gods opdracht voor de eindtijd te kunnen vervullen.

 

Het eerste visioen ‘Visioen van de Oogst’ is een van Rick Joyners meest wereldwijd verspreide profetische boodschappen; het heeft talloze landen bereikt via tijdschriften waarin het afgedrukt werd.

Het boek behandeld de fundamentele geestelijke zaken waar de kerken zich mee bezig moeten gaan houden nu het einde van dit tijdperk zo nabij gekomen is.

 

Het tweede visioen ‘Oorlog en Heerlijkheid’ is meer recent. Het geeft een helder beeld van de strategie, die de vijand voert tegen de Kerk en de geweldige strategie van de Heer, waarmee Hij zijn wonderbare Bruid zal voortbrengen.

 

Het derde visioen ‘De Titanic en de Aandelenmarkt’ werpt een licht op de naderende sociale en economische rampen en op het soort leiderschap dat nodig is om als Gemeente het licht te kunnen zijn in de toenemende duisternis.

 

‘Ontsnapping uit het Christendom’ is een allegorie, geschreven door Robert Burnell.

Vrijwel meteen na de publicatie werd het al een klassieker genoemd. De eerste druk verscheen in 1980. Het boek voorspelde met grote accuratesse en inzicht de problemen die zich in de tachtiger jaren in de Kerk zouden voordoen en ziet uit naar de oogst die gaat komen. Iedere christelijke leider zou dit boek moeten lezen.

Terry Nance

 

Terry Nance promoveerde aan het Southwestern Assemblies of God Bible College in Texas en deed verdere studies in het Rhema Bible Training Centre in Broken Arrow, Oklahoma.

Hij werkt al meer dan vijftien jaar onder het leiderschap van zijn voorganger Happy Caldwell.

Momenteel is hij senior assistent-voorganger en directeur van de Agape School of World Evangelism in Little Rock, Arkansas, en van het Agape Belize International Training Centre en Centraal Amerika.

 

Terry’s visie om de integriteit en de hoge standaarden van de Agape Church en School for World Evangelism te reproduceren, wordt verwezenlijkt via de afgestudeerde studenten die naar vele naties, zoals Oostenrijk, Belize, Sri Lanka, Mexico, Zweden, Finland en de Filippijnen, zijn uitgezonden en daar met veel succes gemeenten stichten en zendingsscholen opzetten.

Gods Wapen Drager

 

Gods leiders effectief dienen & bloeien waar

je geplant bent

 

Terry Nance

 

ISBN 90-74115-59-9

NUR 707

Prijs: € 16,95

(Herdrukk

Gods Wapen Drager

 

In deel 1 – Gods leiders effectief dienen- laat Terry Nance duidelijk zien dat elke christen de principes van dienstbaarheid hoort te begrijpen en toe te passen. In deze tijd raken eigenschappen zoals loyaliteit en betrouwbaarheid steeds meer in het gedrang en dat is de reden waarom Terry Nance aan de hand van deze studie van oudtestamentische  wapendragers, probeert aan te tonen hoe noodzakelijk wapendragers in deze eindtijd zijn. De wapendragers van nu zijn de leiders van morgen.

 

In deel 2 – Bloeien waar je geplant bent – geeft Terry Nance de sleutels die u in staat zullen stellen om te bloeien waar u geplant bent.

 

In dit boek zult u ontdekken:

 

•Hoe u  uw roeping kunt vinden en vervullen

•Hoe u in een team kunt functioneren

•Hoe Gods gezagsysteem werkt

•Hoe u de visie van uw leider kunt oppakken

•Hoe belangrijk dienstbaarheid is

•Dat u niet te groot moet zijn voor iets kleins

•Dat u niet te klein moet zijn voor iets groots