Blijf op de hoogte

Nieuws

 

 

 

 

 

 

Evangelie van Vrede

door

Dr. Jim Richards

Verschijnt november 2013

 

 

 

 

 

 

 

God Is Niet Boos

Op Jou

door

Joyce Meyer

Verschijnt december 2013

Stop de Pijn

Beperk God Niet Langer

Het Evangelie van Vrede

Genade: Kracht Voor Verandering

James B. Richards

 

James B. Richards is een auteur, leraar, theoloog en zakenman. Zijn succes op al deze terreinen heeft hem populair gemaakt als spreker en persoonlijk adviseur van zakenlieden en leiders op geestelijk en politiek gebied. Zijn eigen herstelproces van jaren van ellende, verslaving en diepe bitterheid heeft hem beproefde methodes opgeleverd voor vrijheid van persoonlijke pijn. Hoewel hij doctoraten heeft in theologie, menselijk gedrag en geneeskunde, is zijn onderwijs eenvoudig, begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het heeft zijn vruchten afgeworpen in dertig jaar van persoonlijke, professionele en klinische toepassingen. Het eindresultaat van het toepassen van zijn onderwijs en methodes omvat een vredig en productief leven van liefdevolle en zinvolle relaties .

Stop de Pijn

 

Pijn is onvermijdelijk

Lijden is een Keuze

 

James B. Richards

 

ISBN 978-90-74115-82-7

NUR 707

256 blz. pocket

Prijs: € 18,95

Stop de Pijn

 

We weten allemaal wat pijn is! Elke dag leven miljoenen mensen in een wereld van innerlijke ellende. We glimlachen en doen alsof alles in orde is. Je bent gekwetst en je lijkt maar niet te kunnen genezen. Je probeert verder te gaan met je leven, maar je slaagt er gewoon niet in. Je vergeeft, maar je kunt niet vergeten! Iedere dag wordt de oude pijn weer opgegraven. Het verpest je relaties met mensen, God en het leven zelf. Het vernietigt je vermogen om je dromen te verwezenlijken.

 

Dit baanbrekende boek zal je bevrijden van de machten die een slachtoffer van je willen maken. Het zal je stap voor stap door een eenvoudig proces heen leiden, dat je los zal maken van de pijn van het verleden en je zal beschermen tegen de pijn van de toekomst.

 

 * Breek de onzichtbare link met de pijn van het

   verleden.

 * Stel vast wat de grootste oorzaak van lijden is.

 * Word nooit meer gekwetst door beledigingen.

 * Leer de enige doeltreffende manier om pijn te

    voorkomen.

 * Bevrijd jezelf van de drang om anderen te

    oordelen.

 * Ervaar vrijheid van kritiek.

James B. Richards

 

James B. Richards is een auteur, leraar, theoloog en zakenman. Zijn succes op al deze terreinen heeft hem populair gemaakt als spreker en persoonlijk adviseur van zakenlieden en leiders op geestelijk en politiek gebied. Zijn eigen herstelproces van jaren van ellende, verslaving en diepe bitterheid heeft hem beproefde methodes opgeleverd voor vrijheid van persoonlijke pijn. Hoewel hij doctoraten heeft in theologie, menselijk gedrag en geneeskunde, is zijn onderwijs eenvoudig, begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het heeft zijn vruchten afgeworpen in dertig jaar van persoonlijke, professionele en klinische toepassingen. Het eindresultaat van het toepassen van zijn onderwijs en methodes omvat een vredig en productief leven van liefdevolle en zinvolle relaties .

Beperk God Niet Langer

 

James B. Richards

 

ISBN 978-90-74115-84-1

NUR 707

96 blz. pocket

Prijs: € 14,95

Beperk God Niet Langer

 

James b Richards

 

De kerk van tegenwoordig is het product van jaren van ongeloof, dat van generatie op generatie is overgegaan. Zoals bij de Farizeeërs in Jezus’ tijd het geval was, zijn onze leerstellingen ook de ‘tradities van mensen’. God wordt op grote schaal beperkt en Zijn kracht afgeremd. Dit is de reden waarom de kerk weinig of geen manifestaties van Gods kracht ziet, met wonderen en tekenen die de gelovigen volgen.

 

Het wordt tijd dat christenen zoals de profeet Elisa uit zullen roepen: ‘Waar is de God van Elia?’ Als wij geen wonderen zien in onze tijd, zullen we namelijk moeten erkennen dat het aan ons ligt, want God is niet veranderd! Wij hebben beperkt wat Hij in onze tijd kan doen, terwijl God alles voor ons wil zijn wat Hij, voor wie dan ook in de Bijbel of in de geschiedenis, geweest is. Het enige wat veranderd is, is het beeld dat wij van God hebben.

 

Elk hoofdstuk in dit boek is een les op zich en kort genoeg om in enkele minuten te lezen. Ontdek…

 

•hoe we de rem op God hebben leren zetten;

•hoe het negatieve patroon doorbroken kan worden;

•hoe een zuiver gevoel van eigenwaarde ontwikkeld kan worden.

 

Neem de rem van God af! Dit zal je doorbraak geven in je leven en Gods beloften

James B. Richards

 

James B. Richards is een auteur, leraar, theoloog en zakenman. Zijn succes op al deze terreinen heeft hem populair gemaakt als spreker en persoonlijk adviseur van zakenlieden en leiders op geestelijk en politiek gebied. Zijn eigen herstelproces van jaren van ellende, verslaving en diepe bitterheid heeft hem beproefde methodes opgeleverd voor vrijheid van persoonlijke pijn. Hoewel hij doctoraten heeft in theologie, menselijk gedrag en geneeskunde, is zijn onderwijs eenvoudig, begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het heeft zijn vruchten afgeworpen in dertig jaar van persoonlijke, professionele en klinische toepassingen. Het eindresultaat van het toepassen van zijn onderwijs en methodes omvat een vredig en productief leven van liefdevolle en zinvolle relaties .

Het Evangelie

van Vrede

 

James B. Richards

 

ISBN 978-90-74115-87-2

NUR 707

160 blz. pocket

Prijs: € 17,95

Het Evangelie van Vrede

 

James b Richards

 

Weg met schaamte – weg met angst!

 

Elke dag probeer je met veel moeite je best te doen. Je lelijke verleden achtervolgt je en je voelt je zeker niet erg heilig of rechtvaardig. God moet wel boos op jou zijn, of niet? God wil je straffen, of niet? Nee…!!

 

GOD IS JUIST DE LIEFDE ZELF,

EN HIJ HOUDT VAN JOU.

WAT JE OOK HEBT GEDAAN!

 

Zoveel mensen gaan rond met een gebroken hart als gevolg van afwijzing, eenzaamheid en angst. Gevoelens van schuld en veroordeling en een gebrek aan eigenwaarde kwellen ons totdat we niet langer in staat zijn om liefde te geven of te ontvangen. De meeste gelovigen zijn voortdurend in een staat van ‘mentale inventarisatie’ om ervoor te zorgen dat ze alles hebben gedaan wat ze maar kunnen om Gods liefde waardig te zijn. Deze door religie veroorzaakte gebondenheid is een echte kwelling! Dr. James B. Richards legt uit hoe je er van los kunt komen.

    Jezus is gekomen om ons van de wet te bevrijden en ons leven met vrede te vullen. Hij hing aan het kruis, nam onze zonde op zich, onderging de straf die ons toekwam en gaf ons het geschenk van rechtvaardigheid, zodat wij vrede konden hebben met God. Hij bracht de toorn van God, die op de zonden van de wereld rustte, tot bedaren.

    Je hoeft niet bang te zijn voor Gods oordeel! Je hoeft niet te leven met het gevoel dat jij, wat Gods maatstaven betreft, altijd tekort zult schieten. God is geen boos, kritisch of afstandelijk wezen dat je nooit tevreden kunt stellen! Je kunt een echte en diepe relatie krijgen met de liefdevolle Schepper van het universum! Je kunt een gevoel van vrede in je binnenste ervaren. Ga die vrede binnen, die niet gebaseerd is op prestaties, maar op de rechtvaardigheid van Christus in jou. Genees, herstel en vul je hart met het Evangelie van Vrede!

 

James B. Richards

 

James B. Richards is een auteur, leraar, theoloog en zakenman. Zijn succes op al deze terreinen heeft hem populair gemaakt als spreker en persoonlijk adviseur van zakenlieden en leiders op geestelijk en politiek gebied. Zijn eigen herstelproces van jaren van ellende, verslaving en diepe bitterheid heeft hem beproefde methodes opgeleverd voor vrijheid van persoonlijke pijn. Hoewel hij doctoraten heeft in theologie, menselijk gedrag en geneeskunde, is zijn onderwijs eenvoudig, begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar. Het heeft zijn vruchten afgeworpen in dertig jaar van persoonlijke, professionele en klinische toepassingen. Het eindresultaat van het toepassen van zijn onderwijs en methodes omvat een vredig en productief leven van liefdevolle en zinvolle relaties .

Genade:

Kracht Voor Verandering

James B. Richards

 

ISBN 978-90-74115-94-0

NUR 707

192 blz. pocket

Prijs: € 17,95

GENADE

KRACHT VOOR VERANDERING

 

 

We geloven een heleboel, maar het ontbreekt ons aan beleving. We willen allemaal overwinnen, maar dat lukt maar weinigen. Een van de grootste frustraties is dat zoveel van wat we geloven gewoon niet lijkt te werken! Zo vaak knokken we ons leven lang met dezelfde problemen. Het gevoel van verslagenheid dat daarmee gepaard gaat, kan een ware kwelling zijn.

 

Het is alsof we vastzitten in een doolhof van formules en regels. We weten dat er iets ontbreekt, maar wat is dat dan? In onze zoektocht naar waarheid verdwalen we in de gangen van religie. Overal zijn christenen die geen benul hebben van de betekenis van Gods genade, met als gevolg verslagenheid en frustratie.

 

In dit boek ontvouwt Dr. James Richards het mysterie van genade. Je zult hierin de kracht voor overwinning ontdekken, in plaats van steeds weer op zoek te moeten gaan naar vergeving. Je zult persoonlijke problemen gaan overwinnen, in plaats van ze te tolereren. Je zult Gods kracht voor moeiteloze verandering ontdekken, in plaats van je ervoor uit te sloven. De realiteit hiervan zal je hele relatie met God transformeren.

 

 

 

GENADE – KRACHT VOOR VERANDERING…

… zal je in de dimensie van het christelijke leven brengen die Jezus ‘zacht en licht’ noemt. Dit boek is een aanrader voor iedere gelovige